บอร์ด AM ตัวไหนของ AMD ที่มี VGA On พร้อมใส่แรม 1G*4 แถวแล้วใช้กับ window xp 32 bit แล้วเห็นเกือบเต็มบ้างครับ อยากย้ายค่ายละ หาบอร์ดฝั่ง INTEL ไม่สมประกอบเลยสักบอร์ด