คือ ว่า ผมไม่รู้จะไปตั้งกระทู้ถามที่หัวข้อไหนแล้ว หามะเจอ

คือว่า
Commart Thailand
Commart X Gen
Commart Comtech Thailand

มันต่างกันไงอะครับ งาน Commart 3แบบนี้
คือเนื้อหา การโช การขายสินค้า ในงานอะครับ

ปล. รบกวนมากมายเลย -*-