ไครเคยไช่ต่อเป็นModemบ้างครับผมต่อผ่านบลูทุดไม่ได้ มันบอกว่าบลูทุตอยู่ ไครพอทราบวิธีช่วยบอกทีนะครับแก้ขัดไป ต.จ.ว