จอผมขึ้น จอฟ้า มานขึ้นโค๊ด
0x000000A(0x00000000,0x0000001C,0x00000001,0x804FB02C กับ

0x0000000A(0x0000001C,0x00000002,0x00000001,0x80525791
ผมใช้ notebook อยากทราบเป็นเพราะอะไร มีทางแก้แบบไหนบ้างครับ