คืออยากรู้ว่า netgear cs101 สามารถ download bittorrent ได้ไหมครับ หรือ มีวิธี ทำอย่างไรที่จะสามารถที่ทำให้ download bittorrent ได้ครับ