คือผมเป็นแบบนี้มาสองเกมแล้วอะคับ

พอโหลดมาเสร็จแล้วตอนขณะลงอยู่มานปิดโปรแกรมของมันเลยเลยคับลองหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้

เกมที่เป็น

C&C3 ตัวเดโม

Emil [ECO] เกมออนไลที่กะลังเปิดตัว

ช่วยหน่อยคับ