คือผมเจอ Failed to initialize Visual Basic for Apps, equations and macros will not work. Are you low on disc space? เนื้อที่ผมเหลือ 3 Gig ครับแล้วผมลองทำตามเวปต่างชาติ
http://marketplace.designcommunity.c...pic-14037.html
http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?pid=559&fid=488
2 web ไม่ได้เลยครับรบกวนผู้รู้ครับ

ปล ค่อนข้างรีบครับรบกวนที จะส่งรายงานโปรเจค รบกวนด้วยครับ