คือตัวละครผมหรือซิมส์ ตรงหน้าตัวละครอะครับ มันเป็นสีน้ำเงินๆ อะครับ พอจะรู้วิธีแก้ไหมครับ



บอกทีนะครับ ขอบขุณครับ