คือว่าผมมี เครื่อง ibm 9103 a อยากจะ format hdd ใหม่แต่ไม่ทราบว่า จะถอด hdd ออกมาอย่างไรครับ ท่านใดทราบช่วยบอกวิธีให้ด้วยครับ จะขอบคุณอย่างยิ่งครับ