พอดี windows sp3 ตัวเดิมพังเลยลง windows sp3 ใหม่ ซึ่งปกติ windows sp3 ตัวเดิมที่พังไป เจอ hdd ปกติ ทุกอย่าง แต่พอลงไม่เลยถอด hdd ที่ที่2 ออก ต่อลง windows sp3 แค่ลูกเดียวคือลูกแรก พอลงเสร็จทุกอย่างเลยจะต่อลูกที่ 2 แบบสายแพ เข้าเป็น slave ปรากฏว่า windows sp3 ไม่เจอ hdd ลูกที่2 เลยเข้าไปดูใน bios ก็เจอปกติดี ซึ่งจะเป็นดังนี้

IDE1 Master ---hdd ลูกที่ลง windows sp3
IDE1 slave ----hdd ลูกที่มีปัญหา
IDE2 Master ---CR rom
IDE2 slave ---None

HDD ลูกที่ 1 ยี่ห้อชีเกต 40 gb
HDD ลูกที่ 2 ยี่ห้อฮิตาชิ 60 gb
mainboard มาจากของ ibm thinkcenter

จะฟอร์เมตลูกที่ 2 ลูกที่มีปัญหาก็ฟอเมตไม่ได้เพราะมีข้อมูลสำคัญมากๆ อยู่ เมื่อเอาไปต่อกับเครื่องอื่นที่เป็น ibm เหมือนกันก็ได้ปกติดี ลองเปลี่ยนสายแพก็ก็ไม่ได้ เข้าไปดูใน Disk Management ก็ไม่เจอ ลองถอดจัมเปอร์ลองผิดลองถูกทั้งหลายรอบแล้วก็ไม่เจออยู่ ช่วยผมด้วยครับ ไม่รู้จริงๆ ว่าต้องทำไง