คือผมสงสัยว่ามองเห็นแรมได้ไม่เกิน 2 GBจริงหรอ ผมเองก็ว่าจะลองใส่เกินดูว่าจะเป็นอะไรเปล่าแล้วจะเอามาบอกดู