พอดีใช้ GTX 285 จอ 22 นิ้ว

แล้วพอปรับความละเอียดหน้าเจอแล้ว

หน้าจอมานมืดแล้วบอกว่ารับความละเอียดนี้ไม่ได้

มานเปนเพราะอะไรครับ

และใครเปนบ้าง ??