มี Log file เก็บไหมครับว่าเวลา เข้าสู่ Standby mode หรือ Hibernate เวลาเท่าไหร่ และ Resume เวลาเท่าไหร่ ผมอยากได้เอามาคำนวนว่า 1 วันประหยัดไฟได้เท่าไหร่ เมื่อใช้วิธีนี้ครับ client เป็น Win XP ครับ