กู้ข้อมูลกลับมา แม้ลบในถังขยะแล้ว ใช้ดี !! Recover My Files v3
Recover My Files 3 : กู้ข้อมูลที่เราลบไปแล้ว ที่จริง การฟอร์แมต เราจะเข้าใจกันว่า มันก็คือ การล้างข้อมูลเก่าทิ้งไป แต่ ในความเป็นจริง มันไม่ได้หายไป ตัวข้อมูลยังคงอยู่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็น แต่มันจะยังคงอยู่นั่นเอง แน่นอน มันสามารถกู้กลับมาได้ การลบข้อมูล หรือการฟอร์แมตข้อมูลนั้น มันยังมีโอกาสกู้กลับมาได้สูงแต่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันถูกลบไปได้ไม่นาน หรือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่ตัวมันหายไป

Download
http://www.skupload.com/rec-over.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...239266411t.jpg

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก board.siamphone.com/viewtopic.php?t=226602