โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น ไฟล์ Excel น่ะค่ะ ตอนนี้ ดาว์นโหลด Able2Extract Professional 5.0 มาใช้น่ะค่ะ แต่ว่าให้ทดลองใช้ 7 วันน่ะค่ะ ทำยังไงดีค่ะ
ทำยังไงถึงจะ Registration PIN ได้ค่ะ
มีใครทราบบ้าง ขอบคุณมากค่ะ