ทั้ง intel & Amd ไม่ต้องเน้น OC นะครับแค่ใช้ธรรมดานะครับ

thank you so much