P5b ไม่เหมือน ไนตัวที่บทความเขียน พอเลือน มาดูไนไบออส มันล๊อกเปง สีเทาไว้อะครับ

ต้องทำยังงัยหลอ เปลี่ยนเวอร์ชั่น ไหม่หรอ ครับ หรือไง