ผมโทรศัพท์ N-GAGE QD ไวรัสมันส่ง SMS ออกทำให้ผมต้องเสียเงิน
ต้องใช้โปรแกรมอะไรฆ่าครับ และทำอย่างไงรบกวนด้วยครับ