ในพันทิพย์งามวงวานมีร้านที่รับแฟลชไบออสโดยใช้เครื่องแฟลชไหมครับ
ถ้ามีช่วยแนะนำหน่อยครับอยู่ชั้นไหนตรงไหนครับ
ถ้าไม่มีจิง คงต้องไปพันทิพย์ปะตูน้ำ มีร้านที่แนะนำไหมครับ ทั้ง 2 ที่เลย