มีรูปประกอบด้วยก็ดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับผู้แนะนำ งบประมาณ 1300 บาทครับ