กาดซาว SB0460 ที่เสียบหูฟัง ด้านหน้าเคลส มาต่อตรงไหนของ กาดซาวครับ...คุงครับ