ปกติแล้วเวลาต่อ Raid อายุการใช้ งานมันประมาน เท่าไหร่ครับ ถึง raid จะเอ๋อ จะได้ เตรียม Back up ข้อมูล ไว้ก่อน ขอบคุณครับ