ตอน brucie มันส่งเมวให้หารถ ผมไม่ได้ตอบเมว
เล่นไปจนจบปากดว่าเช็คเมว เมวหาย จะเล่น exotic
imports ยังไงละครับ มันเป็น bug ป่าวครับ