ใครพอทราบช่วยตอบด้วย ตัวรีโมทก็ไฟ กดยังไงก็ใช้ไม่ได้ ใครเคยเป็นแล้วแก้หายช่วยบอกทีว่าแก้ยังไง