คือว่าถ้าจะเอา CD ROM มาต่อเป็นเครื่องเล่น CD เข้ากับเพาเวอร์ซับพรายต้องทำยังไงครับ ผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ