เป็นที่ทำงาน ไม่สามรถลงโปรแกรมหรืออะไรเพิ่มได้ ในเครื่องมีkmpกับwmp

ใช้vistaครับ

อาการคือถ้าเปิดไฟล์ที่เป็นดีวีดี(video_ts)มันจะ(kmplayer)เล่นได้แค่28วินาทีน่ะครับ แล้วภาพจะค้างไปเลยแต่เสียงเดิน เป็นกับทุกแผ่น แต่พอใช้wmpไม่เกิดอาการนี้

อยากรู้วิธีเซทเพื่อแก้อาการนี้น่ะครับ เพราะสะดวกในการทำงานมากกว่ากันเยอะมาก

ขอบคุณครับ