ช่วยจัดทีครับ


ไม่รวมจอ กับ ฮาร์ดดิส นะครับ

ไว้เล่นเกมส์ + เล่นเน็ตทั่วไปครับ