อยาก overclock Intel i7 PT6 deluxe และ DDR 3 Triple channel ต้องตั้งค่าไงครับ