หลังจากที่ผมได้ลองใช้ window 7 เมื่วานผมได้ลง vista อีกครั้ง แต่แล้ว ก็เกิดแบบนี้ขึ้น ผมควรทามงายดี