เกมที่ผมทดลองก็คือ mount&blade หลังจากที่ผมปรับแก้เป็นภาษาไทยแล้วแต่เกมกลับอ่านภาษาไทยไม่ออก เห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเฉิยเลย

ผมอยากรู้ว่าจะให้เกมอ่านภาษาไทยได้ยังไงครับ