เวลาเข้าเกมครับ เข้าไปแล้วหน้าจอมึดประมาณ 5 วินาที แล้วก็เด้งออกมาที่ Desktop
แต่ไม่มี Error อะไรนะครับ

แต่พอเวลา Crack No CD เวลาเข้าจะขึ้น Error ครับ

แผ่นนี้ผม write ต่อมาจาก แผ่นเพื่อนครับ เป็น CD 2 แผ่น