เครื่องร้อนมากมาย + พัดลม ดังมากมายมหาศาล เปิดที หยั่งกะเปิด PC (บ้านผม ใช้ P4 520 ดังโคตรพอกัีน - -) ทำยังไงกับมันได้มั่งครับ ปรับ Quiet Boot ใน Bios แล้ว มันก็ยังดังอยู่ดี หรือ เพราะ มันร้อนจัดอ่ะครับ (คีย์บอร์ดงี้ ร้อนจนไม่อยากจะ้เอามือวางเลย - -)