คือพอลงไป พอรีเครื่องใหม่ มันดันมอง dvd-rom ที่เป็น ide ไม่เห็นเลย มันไปปิด ide หรอ
ผมจึงต้อง uninstall มันออก มันถึงกลับมามองเห็น ide เหมือนเดิม แล้วความจริงมันจำเป็นต้องลงไหมอะ