Sandboxie

http://www.sandboxie.com/SandboxieInstall.exe


วิธีใช้ ติดตั้ง แล้วรีเครื่อง

+++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีตรวจสอบไวรัส

อยากตรวจสอบ folder ไหนว่าเปนไวรัส ตรวจได้โดย

คลิกขวาที่โฟลเดอร์ หรือ โปรแกรม

แล้วเลือก run sandboxed************ถ้า ไฟล์นั่นไม่เป็นไวรัส จะ ขึ้นว่า [#]ชื่อโฟลเดอร์[#]+++++++++++++++++++++++++++++++++++

************แต่ถ้าเป็นไวรัส มันจะไม่ขึ้นอะไร นะครับ ถ้ามี nod32 อยู่ด้วยก็ ลองสแกนดูโอเคนะครับ
(ไม่ใช่ไม่ขึ้นอะไรแล้ว อย่ากดดับเบิ้ลคลิกเปิดเองนะครับ โอกาสมีไวรัสติดแน่ๆ 555+)

พวกไฟล์ exe นะครับ ลองไปใช้ดู (ไม่ควรใช้กับไฟล์วินโดว์ จะไม่มีผล)