ท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยเปรียบเทียบ mp3 ของ Soken รุ่น F 250 กับ Creative รุ่น MuVo s200 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีข้อดี และ ข้อเสียอย่างไร ซึ่งทั้ง สองนี้ เห็นว่าโชว์เนื้อเพลงได้ผมจึงอยากเอาไว้ใช้ฝึกภาษาอังกฤษครับ