จำเป็นมัยที่ต้องใช้ซาวกาทx-fi-xtreme music

ถ้าต่อเข้ากับชุดโฮมเธียเตอร์อยู่แล้วมันก็มีตัวถอดรหัสไม่ใช้หรือ

ใช้ตัวอื่นได้มัย