คือ core clock ของผม มัน 648 แต่ Hardware Monitering ของ Riva มันแสดงเป็น 300 ตลอดเลย ง่ะ