โปรแกรม Camtasia Studio 4 สามารถตั้งเวลาจับภาพได้ไม๊ครับ
ใครรู้วิธีรบกวนสอนหน่อยนะครับ