อยากทราบว่าเมนบอร์ด XFX Nforce630i(GF7100) และ XFX Nforce630i(GF7150)
ตัว vga ออนบอร์ดนี้เทียบกับการ์ดรุ่นไหนของ nvidia ครับ