ยังไม่เข้าไปถึงไหนเลยครับ

เข้า any key to continue

มันกะจะขึ้นมาว่า

Line 13839 of the inf file txtsetup.isf is corrupt or missing

เปลี่ยนแผ่น windows หลายแผ่นไม่หาย