ผมใส่ 3 สูตร

กระสุนไม่หมด ติด เเต่ ลูกซองก้ยังยิงหมดอยู่ดี นอกนั้นยิงไม่หมดเเปลก

ปืนไม่จำกัด ติดไม่มีปัญหา

เลือดมากขึ้น อันนีั้ไม่ติดเลย งง g_playerHealthValue = 900.0 พิมเิ่พิ่มไปบรรทัดใหม่เลยก้ไม่ติด
เห็นของเดิมก้มีอยู่เเล้วบรรทัดนึงเลยไปเเก้เเต่ค่าตัวเลขเก่าอย่างเดียวไม่พิมเพิ่ม จาก 200.0 เป็น 900.0 ก้ไม่ติด