อยากทราบวิธี ต่อ ipaq 6828 กับ netbook ให้เป็น โมเด็ม เล่น edge/gprs มั้ยครับ
คือใช้ ipaq 6828 เป็นโมเด็มต่อกับคอม ครับ