คือวันนี้ได้ทดลองเปลี่ยน PSU ใหม่จากตัวบ้านๆ เป็น TT 550Wat

ที่สงสัยคือ VCore ครับ

E5200@3.25
ถ้าตอน Idle นี่ Vcore 1.23-1.24
แต่พอตอน Full load Vcore เหลือ 1.18-1.19

อันนี้เช็คจาก OCCT ครับ แบบว่ากรณีนี้ผิดปกติไหมครับท่าน