คือตอนนี้ที่บ้านใช้เน็ตของ true อยู่ครับ
แล้วต้องการใช้ truewifi เวลาไปข้างนอกด้วย
อยากรุ้ว่าจะเอา user ของที่บ้านไปใช้ภายนอกได้ไหมครับ