ใช้เน็ต buddy คับใครที่มีความรู้ดูให้หน่อยคับว่าผมตั้งถูกหรือไม่คับ