เมมบอร์ด ASUS P5N73-AM ตัวนี้ใส่
cpu ตัวนี้ได้ป่าวฮะ