อุตส่าห์ไป DL มาจาก HP ของ vista ดันใช้ไม่ได้...สรุปต้องย้ายกลับไปใช้ XP...กรรมจริงๆ..