คือผมมี creative soundBlaster Live 5.1 แต่ไม่ได้ใช้ ถ้าเทียบเสียงSoundonboardของ Asus P5K SE/EPU อย่าทราบว่าเสียงตัวไหนดีกว่ากันคับ