คือคอมฯของผมมี ไดร์ฟ DVD + - RW นะครับของยี่ห้อ Samsung นะครับ แต่มีปัญหาคือไม่สามารถ format แผ่น DVD+RW ได้ นะครับ ได้แต่เฉพาะแผ่น DVD-RW เท่านั้นอยากทราบว่า ต้องทำอย่างไรครับ