เป็นเนตหออ่าคราบตอนนี้เดือดร้อนการมากเลยคราบมานมีพวกโหลดบิทตัดเนตคนอื่นเเระมานใช้อยู่คนเดียวเลยเลยอยากทราบวิธีการทำBlock MAC Address ของเราเตอร์ Billion BIPAC 5210S